Boxtel: geen verband tussen gescheiden riolering en rattenoverlast

25 mei 2014 06:32 uur

Mede door de inbreng van een inwoner tijdens de beeldvormende bijeenkomst over het rioolbeheer, is het onderwerp rattenbestrijding weer in beeld. Ratten komen voor in onze gemeente net zoals in heel Nederland, daar is niet aan te ontkomen. Wat kunnen we wel doen? Ratten proberen te bestrijden op openbaar gebied en daarnaast advies geven om ratten te voorkomen of bestrijden op particulier terrein. En dat is meteen een belangrijk onderdeel van de aanpak van rattenbestrijding: advies geven over het vermijden van rattenoverlast.

Wat doen wij met een melding van ratten?

Wanneer wij een melding ontvangen van inwoners dat zij hinder ervaren van ratten, nemen wij contact met hen op. De gemeente heeft daarvoor twee gediplomeerde rattenbestrijders. Zij bekijken de situatie ter plekke en gaan na of er rattenholen in het omliggende openbare gebied zijn. Als we rattenholen signaleren, ruimen we deze op en plaatsen we vallen om te proberen de ratten te vangen. Vinden we geen rattenholen of sporen van ratten, dan kunnen we in openbare gebied geen actie ondernemen. Wel geven we inwoners advies: wat kunt u zelf doen om te voorkomen dat ratten aangetrokken worden tot uw tuin of grondgebied? Het is belangrijk om onhygiënische omstandigheden en voedselaanbod op eigen grondgebied te voorkomen of beperken. Volières en kippenhokken, waar voedsel in ligt, trekken bijvoorbeeld ratten aan.

Signalen vanuit De Vaandrig

Op basis van meldingen hebben we het aangrenzende openbare gebied bij De Vaandrig onlangs gecontroleerd. Bij die controle hebben we geen rattenholen aangetroffen. Op dat moment was ons beeld dan ook niet dat er zich breed in dat gebied een probleem afspeelde. Onlangs hebben we toch meerdere signalen ontvangen en die nemen we uiteraard serieus. Daarom willen we toch graag nog eens kijken wat de situaties precies is. Hiervoor nemen we contact op met de betrokken inwoners. We kunnen nooit helemaal voorkomen dat zich ergens ratten bevinden. Samen met inwoners kunnen we wél kijken hoe we samen preventief kunnen handelen.

Gescheiden riolering en ratten

Gescheiden riolering is geen oorzaak van rattenoverlast. Het vuilwaterriool is een gesloten systeem en de hemelwaterafvoer voert schoon regenwater af en heeft geen verbinding met binnenruimten. Op zichzelf dus nog een veiliger systeem dan het gemengde riool. Het hemelwaterriool kan hooguit een verbinding bieden aan ratten om er door heen te lopen, maar dat verschilt niet van andere mogelijke looproutes in de openbare ruimte.

Per 1 juli verandert aanpak bestrijding

Het ministerie van Economische Zaken heeft de regels voor rattenbestrijding aangepast. Dit betekent dat we binnenkort, vanaf 1 juli 2014, een aantal middelen niet meer kunnen inzetten. We maken nu gebruik van lokdozen met giftig voer. Deze giftige stoffen mogen straks niet meer buiten gebruikt worden. In samenwerking met het ministerie gaan we dan ook op zoek naar goede alternatieven.

Meer informatie

Waterschap De Dommel heeft een informatieve folder over gemaakt over rattenbestrijding: folder ‘Wie, hoe en wat bij het zien van een rat?’. Deze vindt u op de website van Waterschap de Dommel. Handig voor iedereen die te maken heeft met ratten in zijn of haar omgeving en op zoek is naar meer informatie.

Wilt u een melding doorgeven of uw vraag stellen? Neem dan contact op met de Servicelijn Openbare Ruimte, via servicelijn@boxtel.nl of (0411) 65 59 10. Bron: gemeente Boxtel 22 mei 2014.