Boven-Hardinxveld: 6,5 ton extra voor riolering

30 augustus 2019 07:18 uur

De kosten van de aanleg van een nieuw riool in de zuidwesthoek van Boven-Hardinxveld vallen een stuk hoger uit dan vooraf begroot. De gemeente heeft 650.000 euro extra nodig om de werkzaamheden af te ronden, naast de ruim 3,3 miljoen euro die er al voor was uitgetrokken.

De problemen doen zich voor in de Weteringstraat. Daar blijken de waterleiding en de hogedrukgasleiding in de weg te liggen om de rioleringswerkzaamheden uit te voeren. Beide leidingen moeten eerst worden verlegd. Ook ligt er nog een elektriciteitskabel uit het jaar 1936 die vervangen moet worden. Omdat de aannemer De Vries Stolwijk niet verder kan, zijn de kosten opgelopen.

De gemeente is daarnaast ook niet te spreken over de laatste rekening die het grondverzetbedrijf heeft ingediend. Daarin zijn posten opgenomen, waar de gemeente het niet mee eens is. Onderzocht wordt ,,hoe we deze rekening kunnen verlagen en ook of we de nog uit te voeren werkzaamheden aan een andere aannemer kunnen gunnen”, laat het college weten.

Naast de problemen in de Weteringstraat, waar ook grond vanwege vervuiling moet worden vervangen, waren er ook elders tegenslagen. Zo is er door verzakkingen schade ontstaan (50.000 euro), stelde het Waterschap strengere eisen aan de rioleringen in de buurt van dijken (109.000) en kostten het afkoppelen van het hemelwater van woningen en de plaatsing van kolken meer dan verwacht (134.000).

Het college vraagt de gemeenteraad om een krediet van 650.000 euro beschikbaar te stellen. Dat bedrag komt uit de reserves voor het onderhoud van wegen en de riolering, en heeft verder geen gevolgen voor andere projecten.

De gemeente wil de extra kosten verhalen op Stedin, omdat de leidingen en kabels niet bleken te liggen waar de netbeheerder ze had aangegeven. Of dat ook lukt is maar zeer de vraag. ,,De praktijk leert echter dat Stedin hier zelden toe bereid is en dat zij hiertoe niet verplicht is”, geeft het college zelf al aan in het raadsvoorstel. Bron: hetkompashardinxveld-giessendam.nl 30-8-19