Bouwer Dura Vermeer in de fout bij project Breda Vooruit

24 januari 2015 19:07 uur

Bouwer Dura Vermeer is door het waterschap Brabantse Delta begin november schriftelijk opgedragen om met onmiddellijke ingang minder grondwater op te pompen bij de bouw van het project Breda Vooruit. Dat op straffe van een mogelijke dwangsom van 50.000 euro per week, oplopend tot 75.000 euro per week, met een maximum van 650.000 euro. Bij een controle op 2 oktober kon Dura Vermeer, zoals wettelijk verplicht, geen overzicht van de debietmeterstanden overleggen. Bron: BN DeStem – Fri, 23 Jan 2015