Bouwend Nederland zet vraagtekens bij aanbestedingsbeleid gemeente Haarlem

30 augustus 2014 09:00 uur

Hoewel de aanpak positief is, plaatst Bouwend Nederland de nodige kanttekeningen bij een nieuwe aanbestedingspraktijk van de gemeente Haarlem. Deze gemeente besteedt namelijk voor vier jaar het domein ‘regulier onderhoud aan verhardingen’ aan, en wel voor het volledige areaal. Ook de domeinen ‘riool en water’, ‘kunstwerken’ en ‘verlichting’ worden op dezelfde manier aanbesteed. We mogen spreken van een drastische omslag in de manier van aanbesteden, omdat dit voor het volledige areaal is. De insteek van Haarlem is op zich zeer positief. De gemeente zoekt langs deze weg vooral een duurzame samenwerking met een bouwondernemer, die ook veel verantwoordelijkheid krijgt voor de manier waarop gewerkt wordt. Bron: Bouwend Nederland 28-08-2014. Lees verder>>>>