Borculo: acht ton voor rioolvernieuwing

30 augustus 2019 07:09 uur

De Hessenstraat, Zijlandstraat en Vicariënstraat in Borculo krijgen nieuwe riolering en daarna worden de wegen opnieuw ingericht. Berkelland stelt voor deze plannen in de wijk Nieuwboer 825.000 euro ter beschikking, zo heeft het college van B en W besloten.

De riolering in de Borculose wijk Nieuwboer is 65 jaar oud en aan vervanging toe. In 2009 heeft de gemeente Berkelland daarom besloten om de riolering in de woonwijken De Koppel en Nieuwboer gefaseerd te  vervangen door een gescheiden stelsel. Daarbij wordt de afvoer van regenwater losgekoppeld van de riolering. Het regenwater wordt ter plekke in de bodem geïnfiltreerd.

„Met een gescheiden stelsel wordt het milieu minder vervuild”, stelt de gemeente Berkelland. Zo komt er bij heftige hoosbuien geen vervuild rioolwater meer via overstorten in oppervlaktewater terecht. Ook zorgt dit bij regenbuien voor minder water op straat en wordt de grondwaterstand via het systeem genivelleerd. De regenwaterafvoeren van de huizen komen in het hele gebied op een infiltratieriool.

Afkoppelen

Aan bewoners in de wijk wordt gevraagd mee te werken aan het afkoppelen van de regenwaterafvoeren op hun eigen terrein. De gemeente Berkelland betaalt uit het rioolfonds de kosten hiervan. „Bewoners zijn niet verplicht om mee te werken aan het afkoppelen. Maar uit ervaring weten we dat volledige medewerking wordt verkregen”, aldus de gemeente.

Wegen

Al eerder werd de riolering in de gerenoveerde woonwijk De Koppel en de eerste fase van de wijk Nieuwboer aangepakt. Nu is de laatste fase aan de beurt. Omdat de wegen toch op de schop gaan vanwege graafwerkzaamheden voor de riolering, gaat Berkelland in samenwerking met de bewoners meteen de Hessenstraat, Zijlandstraat en Vicariënstraat opnieuw inrichten. Dit is voor het laatst in de jaren 70 gebeurd.

De aanpak van riolering en wegen gaat zo’n 825.000 euro kosten. De vervanging van de riolering kost 495.000 euro. Dit bedrag wordt door inwoners van Berkelland via de rioolheffing betaald. Het opnieuw inrichten van de wegen kost 330.000 euro.

Presentatie

Dit najaar wil de gemeente Berkelland de bewoners uitnodigen voor een presentatie van de plannen voor hun wijk. Ze kunnen meedenken en meepraten over de herinrichting van de straten. Het gaat daarbij om de inrichting van de het wegdek, openbaar groen in de straat en de verlichting. In het najaar van 2020 moeten de werkzaamheden starten en de oplevering staat gepland voor 2021. Bron: destentor.nl 29-8-19