Boerensloot zuivert spoelwater melkmachines

25 oktober 2015 07:41 uur

In Zoeterwoude is op Die Barle Farms de Sloot van de Toekomst officeel in gebruik genomen. Deze multifunctionele zuiveringssloot is een testobject van Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, Alterra en provincie Zuid-Hollkand. Doel is om op een economisch aantrekkelijke manier te zorgen voor goede waterkwaliteit, betere mest en meer biodiversiteit. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de monitoring uit.

Eigenaar van Die Barle Farms Joost Wesselingh liep al langer rond met het idee om zijn reinigingswater zelf te gaan reinigen, maar de vraag was hoe. “Groene Cirkels was echt een versneller in deze ambitie”, vertelt Wesselingh. Wat hij verder belangrijk vindt is dat dit project boervriendelijk is. Alle materialen die zijn gebruikt voor de sloot zijn te vinden op een boerderij. “Dit maakt het ook voor andere agrariërs interessant.”

Hoe werkt het?

Het water mag niet zo maar in de sloot worden geloosd. De organische stoffen zorgen voor een gebrek aan zuurstof in het water, dus die moeten eruit worden gehaald. Projectleider Fabrice Ottburg legt uit hoe het werkt. “Het reinigingsproces gebeurt in verschillende etappes. Eerst wordt het water gezuiverd door het riet (helofytenfilter), daarna gaat het water door een met kalkkorrels gevulde bigbag om de fosfaten te binden en tot slot wordt het water op de oever gepompt zodat het zo schoon mogelijk terug de sloot in gaat. Het water moet dan aan de wettelijke normen voldoen”.

Ambities

Het Hoogheemraadschap Rijnland is nauw betrokken bij deze proef. “We zijn als waterschap de bewaker van de waterkwaliteit”, zegt  Timo van Tilburg, Afdelingshoofd Beleid, “maar tegelijkertijd zijn we sterk gericht op innovaties en initiatieven van gebruikers.Hij moedigt initiatieven zoals die van Die Barle Farms aan. “Onze ambitie is om de biodiversiteit rondom water te vergroten en daarbij werken we graag samen met partners”, vertelt hij. Het reinigen van het water is voor de boer belangrijk, maar aan dit project kunnen ook andere belangen, zoals biodiversiteit en beter toeven voor dier en plant, gekoppeld worden. Het is dus een project met veel kansen.

Meten is weten

De komende jaren meten de onderzoekers of de proef brengt wat zij verwachten. Ze meten onder meer aanwezige stofjes in het water, kijken naar nieuwe planten en dieren en naar de invloed van de seizoenen. Als het project succesvol blijkt, is het een goede mogelijkheid voor alle veehouderijen in Nederland. Bron: provincie Zuid-Holland 23 oktober 2015