Boekpresentatie academische biografie Gatze Lettinga

24 september 2014 06:54 uur

Emeritus hoogleraar Anaerobe Afvalwaterbehandeling presenteert academische biografie tijdens congres op 9 oktober

Dertien jaar na zijn pensionering presenteert Gatze Lettinga, emeritus hoogleraar in de Anaerobe Afvalwaterbehandeling van Wageningen University, zijn academische biografie aan de wereld. Dit gebeurt tijdens de bijeenkomst ‘Anaerobics: Beyond Biogas’ op 9 oktober in Wageningen, georganiseerd door Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Lettinga overhandigt zijn boek aan Monique Bekkenutte, directeur van KNW en daarmee vertegenwoordiger van de Nederlandse waterwereld.
Terwijl over de hele wereld de anaerobe processen op praktijkschaal worden toegepast in anaerobe waterzuiveringsinstallaties en biogasproductiesystemen en de ontwikkeling van andere innovatieve systemen gebaseerd op de anaerobie wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld via het Volatile Fatty Acid Platform, is het eenvoudig om de historie van dit alles te vergeten. Lettinga begon zijn werk aan anaerobe behandelingsprocessen ongeveer 45 jaar geleden. Slechts tien jaar later werden de eerste praktijkinstallaties voor industriële toepassing gebouwd. Hoeveel langer duurde dat in de publieke sanitatiesector!

In zijn boek My Anaerobic Sustainability Story vertelt Lettinga gepassioneerd over de uitdagingen en drempels, de successen en de mislukkingen, de behaalde technologische resultaten en de mogelijkheden voor verdere toepassingen. Beginnend bij zijn eigen geschiedenis, geeft hij inzicht in zijn motivatie en gedrevenheid om de wereld een stukje duurzamer te maken. In de daaropvolgende hoofdstukken beschrijft Lettinga de wetenschappelijke ontwikkelingen en de praktijkinstallaties in de industriële- en de publieke sanitatiesector, de complementaire nabehandelingsmethoden, de op grondstroffenterugwinning gebaseerde systemen, en sluit af met zijn visie op duurzaamheid.

Het boek, volledig herzien en uitgebreid, bevat 200 pagina’s inclusief figuren en foto’s. De kosten bedragen 24,50 euro exclusief verzendkosten. Deelnemers van de bijeenkomst op 9 oktober kunnen voor 20 euro een gesigneerd exemplaar van het boek verkrijgen.

Het boek is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van de Lettinga Stichting. De opbrengsten uit de verkoop van het boek vloeien terug naar de Lettinga Stichting, een stichting die tot doel heeft het werk van Gatze Lettinga voort te zetten via bewustwordings- en kennisoverdrachtsprojecten op het gebied van de toepassing van duurzame technologieën en (verbeterde) sanitatie in landen met een laag of middeninkomen. De Lettinga Stichting organiseert, samen met technologie-aanbiedende bedrijven, de Lettinga Award, gericht op de stimulering van de toepassing van deze technologieën.

Voor meer informatie en voor het bestellen van het boek, kunt u een mail sturen naar: info@leaf-wageningen.nl.

Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op: www.waternetwerk.nl