Bodemconvenant: opgeruimd staat netjes

20 februari 2016 12:41 uur

Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mens en milieu. Daar zijn nu nog de provincies en 29 grote gemeenten voor verantwoordelijk, maar dat verandert met de Omgevingswet. Gemeenten moeten er nodig mee aan de slag. Middelburg is al een eind op weg en ook de bodem in Leeuwarden is nagenoeg schoon. Leeuwarden is een van de 29 gemeenten met bevoegd gezag conform de Wet bodembescherming (Wbb).

De Friese hoofdstad kreeg geld van het Rijk om dat naar eigen goeddunken te besteden aan de locaties die gesaneerd moeten worden. Wethouder Isabelle Diks (PAL/GroenLinks) wijst erop dat het bij bodemsanering om complexe materie gaat. Ze adviseert gemeenten met spoedlocaties heel nadrukkelijk de samenwerking te zoeken. De 29 regiogemeenten beschikken over veel kennis. Diks: ‘Zoek contact met een Wbb-bevoegd gezag-gemeente in de buurt, die kan ook ondersteunen bij het gesprek met de provincie.’

Gemeenten kunnen voor kennis ook terecht bij de Werkgroep Bodem (WEB), een door de VNG ondersteund netwerk van gemeentelijke ambtenaren op het gebied van bodem en ondergrond. ‘Lift mee met de programma’s die er zijn en zoek ook samenwerking met andere (markt)partijen bij herontwikkeling, daar liggen allerlei kansen’, adviseert Diks. ‘Ga op zoek naar slim beheer en slimme oplossingen. Zet een flatgebouw of parkeerterrein op een vervuilde locatie, dan hoef je mogelijk niet te saneren en wordt de gemeente niet op kosten gejaagd. Er zijn meer mogelijkheden dan alleen afgraven, het hoeft geen volkstuin te worden waar inwoners spinazie van eten.’

Het is handig om ook met de verantwoordelijke provincies de verbinding te zoeken want ook daar is kennis in huis. De provincie heeft naast bodembeheer natuurbescherming in portefeuille. Veel vervuilde locaties liggen in beschermde gebieden. ‘Het is dus raadzaam om niet alleen contact te zoeken met de ambtenaar bodem, maar ook met de ambtenaar natuurbescherming’, aldus Diks.

Bron: Omgevingsweb.nl – Fri, 19 Feb 2016. Lees verder>>>>