Blerick: Rioolwerkzaamheden Lambertusplein

12 augustus 2019 18:12 uur

Maandag 2 september wordt gestart met de rioolwerkzaamheden aan het Lambertusplein in Blerick. Dinsdag 13 augustus beginnen ze alvast met de voorbereidende werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden zijn het plaatsen van een ketenpark op het Lambertusplein en het gereed maken van tijdelijke parkeerplaatsen op het Lambertusplein en de Willibrordusstraat.

Vergroten van het riool
In de straten Sint Willibrordstraat, Sint Servatiusstraat, 1ste Lambertusstraat, Lambertusplein en Schenck van Nijdeggenstraat wordt het bestaande riool vergroot. Dit houdt in dat de bestaande riolering wordt verwijderd en hiervoor in de plaats een nieuw, groter riool wordt aangelegd. De werkzaamheden starten maandag 2 september 2019 en duren tot en met december 2019. Aanwonenden zijn door de aannemer per brief geïnformeerde over de werkzaamheden.

Regenwater afkoppelen van het rioolsysteem
Daarnaast wordt het regenwater dat op de openbare verharding valt ‘afgekoppeld’ van het rioolsysteem. Afkoppelen betekent dat schoon regenwater niet meer in het riool terecht komt, maar rechtstreeks wordt geïnfiltreerd in de bodem. Afkoppelen is beter voor het milieu. Rioolwater zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater. Het afgekoppelde regenwater zorgt tevens voor een betere grondwaterstand waardoor grondwaterdaling en verdroging wordt tegengegaan.

Naast het afkoppelen van de openbare verharding zoals wegen, voetpaden en ook het Lambertusplein ziet BLM kansen om een gedeelte van aangrenzende woningen af te koppelen. Dit geldt specifiek voor de woningen die aan het project zijn gelegen én geen voortuin hebben.

Door het afzagen van de regenpijp aan de voorzijde van de woning wordt het regenwater afkomstig van het dak naar de straat geleid en komt het daarna via een straatkolk in het infiltratiepakket onder de straat terecht waarna het kan infiltreren. Deelname hieraan is gratis en het is een mooie gelegenheid om zonder enige inspanning een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving. Aanwonenden die in aanmerking komen voor het afkoppelen, worden hierover voorafgaand aan het werk per brief geïnformeerd.

Vernieuwen van rijbaan en trottoirs
Aan de inrichting van de straten wordt niets gewijzigd. De verharding van de rijbaan en trottoirs wordt wel geheel vernieuwd. Dit houdt in dat de bestaande tegels en straatstenen worden verwijderd en worden vervangen door nieuwe tegels en straatstenen.

Voor aanwonende en geïnteresseerden wordt een app gelanceerd waarop de planning, omleidingsroutes en actualiteiten met vaste regelmaat gedeeld worden. De app is gratis te downloaden via de ‘Play Store’ van Android of ‘App Store’ van Apple onder de zoekterm ‘BLM Wegenbouw. Bron: venlo.nieuws.nl 12-8-19