Bioplastic uit waterzuivering

18 november 2015 08:40 uur
Ook buiten het laboratorium lukt het om bioplastic te maken met slib uit rioolwater. Drie waterschappen en hun ontwikkelingspartners toonden onlangs de eerste kilogram bioplastic, geproduceerd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Bath (Zeeland).
Motor van het proces zijn bacteriën in het zuiveringsslib die het bioplastic polyhydroxyalkanaat (PHA) produceren uit de in het afvalwater aanwezige stoffen. De bacteriën produceren dit voor de opslag van voedselreserves. Doorgaans worden dergelijke bacteriën speciaal gekweekt, maar de bacteriën die het rioolwater in een rwzi helpen te zuiveren, kunnen ook PHA ophopen. De waterschappen die bij de proef betrokken waren, zijn Brabantse Delta, De Dommel en Wetterskip Fryslân; daarnaast deden ook Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de bedrijven KNN en Veolia mee aan de proef.  Bron: NVDO.nl. Lees verder>>>>