Beverwijk: stankoverlast

08 maart 2016 14:03 uur

De gemeente Beverwijk heeft het afkoppelproject in de Hornlaan, Vinkenbaan en een gedeelte van de Bankenlaan uitgevoerd. Na uitvoering in de eerste straten kwamen veel klachten over stank in de woningen.

Door huisbezoeken af te leggen zijn de problemen geïnventariseerd en heeft op 25 augustus 2015 een bewonersavond plaatsgevonden. De grote opkomst duidde op ernstige overlastproblemen. Door een toelichting te geven op de werking van de binnen- en buitenriolering zijn de mogelijke knelpunten uitgelegd. Bij stankoverlast zijn de oorzaken altijd weer anders en is maatwerk nodig. Door ieders verhaal hierover te horen en de discussies in de zaal te volgen, konden de ‘puzzelstukjes’ van het probleem worden verzameld.

“Er is stankoverlast in de woningen en in enkele achtertuinen. De locatie in de woning verschilt per geval, vaak doet het zich voor in de hal/keuken/meterkast. Enkele woningen melden ook stank op de eerste verdieping (badkamer) en op zolder. Tijdens de bewonersavond werd vooral de nadruk gelegd op stank na de regenbui. Uit reacties per mail na de bewonersavond blijkt het moment van optreden wisselend te zijn”.

De rioleringstekeningen, bouwtekeningen, het rioolmodel én de klachtbeschrijvingen van de bewoners zijn geanalyseerd en in een memo aan de gemeente teruggekoppeld. Vervolgens is een tweede bewonersavond op 29 september 2015 georganiseerd om de te treffen maatregelen aan de bewoners toe te lichten.

De stank werd met name veroorzaakt door een combinatie van de gebreken aan de binnenriolering én de tijdelijke situatie na fase 2, waarbij luchtinsluiting ontstond. Door de aanpassing aan het rioolstelsel (afkoppelen) is de ventilatiemogelijkheid van de woning gehalveerd. Daarom wordt een zogenoemde “ontlast- en ontluchtingsput”, de O2-put aangebracht. Deze put is door Kragten ontwikkeld om de oorspronkelijke ontluchting via de regenpijp te herstellen. Er wordt geen water afgevoerd naar het gemengde rioolstelsel, maar de put kan wel beide stelsels ontluchten en ontlasten. Omdat de put nog niet leverbaar is, heeft de gemeente een provisorische oplossing aangebracht, die de ontluchtingsmogelijkheid herstelt (zonder ontlastvoorziening). Bron: gemeente Beverwijk.