Bestuurlijke overeenkomst Samenwerken in Waterketen regio Rijnland 2016-2020

23 juni 2016 07:21 uur

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop hebben besloten een nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst Samenwerken in de Waterketen regio Rijnland te ondertekenen.

Waterketen

De waterketen is het totale traject van onttrekking, productie, levering, inzameling, transport, zuivering en lozing van water.

Drinkwaterbedrijven halen water uit de leefomgeving, maken er drinkwater van en leveren dat aan hun klanten. Gemeenten verzamelen via riolering het afvalwater en transporteren het naar afvalwaterzuiveringsinstallaties. Waterschappen zuiveren het afvalwater en brengen het weer in de leefomgeving.

Samenwerking

In de regio Rijnland werken de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem en Waddinxveen, het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland en het drinkwaterbedrijf Oasen samen in de subregio Groene Hart. De samenwerking heeft tot doel om binnen de waterketen de maatschappelijke kosten te verminderen en de kwaliteit te verbeteren.

Het waterschap, de gemeenten en het waterleidingbedrijf delen hun plannen met elkaar, waardoor mogelijkheden zichtbaar worden die kunnen leiden tot besparingen op investeringen in de toekomst of tot nieuwe inzichten van de afvalwaterverwerking en de waterkwaliteit. Bron: gemeente Nieuwkoop.