Bestuur van Unie van Waterschappen bezoekt Stichtse Rijnlanden

31 augustus 2016 13:38 uur

Namens het bestuur van de Unie van Waterschappen bezochten Hans Oosters (voorzitter) en Ingrid ter Woorst op 25 augustus het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het bezoek vond plaats in het kader van de kennismakingsronde die de bestuursleden van de Unie maken langs verschillende waterschappen.

Verschillende dagelijkse bestuursleden, de dijkgraaf en de secretaris-directeur van het waterschap waren bij het werkbezoek aanwezig.

KENNISMAKINGSRONDE NIEUW BESTUUR

Het nieuwe bestuur van de Unie van Waterschappen vindt het belangrijk om intensief contact te houden met de waterschappen en haalt de komende tijd bij hun inbreng op voor het nieuwe bestuursprogramma voor de periode 2016-2019.

RUIMTELIJKE ADAPTATIE

Vanuit het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werd aangegeven dat een mogelijk nieuw Bestuursakkoord Water gefocust zou moeten worden op ruimtelijke adaptatie. Ook werd er gesproken over wateroverlast, het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De bestuursleden van de Unie van Waterschappen besproken ook de mogelijke aanpassing van het belastingstelsel, waterkwaliteit, zoetwatervoorziening, digitalisering en de Omgevingswet.

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017

Ook werd er stilgestaan bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Het bestuur van de Unie van Waterschappen gaf aan dat de Unie samenvattingen van alle verkiezingsprogramma’s verspreidt. Politieke contactpersonen binnen de waterschappen worden gevraagd de partijcongressen te bezoeken. Ook worden er klankbordgroepen georganiseerd. Bron: uvw.nl 31 aug. 2016