Berkelland: Water op straat

04 juni 2016 17:39 uur

Met hevige regenval komt ‘water op straat’ vaker voor. Maandag 30 mei 2016 heeft het tussen 16.00 en 19.30 uur enorm hard geregend. Op veel plaatsen is tijdens enkele buien tussen de 40 en 50 mm gevallen. Dit zijn zeer grote hoeveelheden in korte tijd.

Deze hoeveelheden passen niet zo snel in de riolering. Daardoor komt er ‘water op straat’ te staan. Meestal is dat water binnen een half uur na de regenbui weer weg. ‘Water op straat’ is niet erg en geeft meestal geen schade. Uiteraard mag dat niet bij elke regenbui gebeuren.  Door de klimaatverandering zullen zware regenbuien meer voor gaan komen. ‘Water op straat’ komt daarmee ook vaker voor en moeten we accepteren.

Gemeente bouwt gemengde rioolstelsels om naar gescheiden stelsels

Als gemeente doen we er alles aan om de wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen we door gemengde rioolstelsels om te bouwen naar gescheiden stelsels.
We koppelen dan gelijktijdig de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen af. Met een gescheiden stelsel voeren we het regenwater apart af naar watergangen en bergingen. Veel van die regenwaterbuizen zijn poreus. Het regenwater kan daardoor in de grond infiltreren. We kijken steeds meer hoe we openbare ruimte als waterberging kunnen gebruiken. Ook inwoners kunnen helpen wateroverlast te voorkomen door bijvoorbeeld tegeltuinen te vergroenen.

Vergroen je tegeltuin

Veel tuinen zijn steeds vaker en meer betegeld. Hierdoor kan het water niet in de bodem, maar loopt het naar de straat of de buren. Door bijvoorbeeld naast het terras een border of grindstrook te maken, kan het water van het terras sneller in de grond zakken. Ook gras zorgt ervoor dat er minder water blijft staan bij hevige regenbuien.
Als inwoners en bedrijven een deel van de tegels opbreekt maakt dat een enorm verschil.

Voorkom wateroverlast door regenpijp ‘lucht’ te geven

Voor aansluitingen op de gemengde riolering hierbij nog een tip. Hebt u tijdens hevige regenval in uw woning last van borrelende geluiden en komt het toiletwater daarbij omhoog, dan zit er vaak lucht in de leiding opgesloten. Deze lucht blokkeert de afvoer van uw afvalwater naar de hoofdriolering. Het kan dan gebeuren dat het dakwater via uw toiletpot of schrobputjes uw huis binnenstroomt. Als u in uw regenpijp net boven de grond een gat maakt, is het probleem vaak al weg. De overdruk en het dakwater kan dan weg via dit gat. Een bladafscheider onder in de regenpijp heeft hetzelfde effect. Ook als de gemeentelijke riolering vol staat voorkomt u hiermee problemen in huis.

Niet hard rijden door straten die onder water staan

Hard met je auto door een straat die onder water staat rijden. Zo’n straat vraagt er bijna om zou je zeggen. Doet u dat alstublieft niet! Een auto die door een ondergelopen straat rijdt, zorgt voor een flinke golfslag. Door deze golven stroomt het water de omliggende huizen binnen. Dat veroorzaakt een hoop ellende en schade in die woningen. De kans is groot dat u uw auto beschadigt. Het gebeurt wel eens dat bij ‘water op straat-situaties’ het deksel van de rioolput niet helemaal meer op de goede plek ligt. Bron: gemeente Berkelland.