Berkelland: aanpassing aan riolering bedrijventerrein Jukkenbarg in Eibergen

17 mei 2014 18:01 uur

Om problemen op te lossen gaan we het rioolstelsel voor een deel vervangen door een gescheiden rioolstelsel voor afvalwater en regenwater. Tevens wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt. De werkzaamheden vinden vanaf 26 mei tot en met augustus plaats aan de Olden Eibergsedijk vanaf de Beltrumseweg tot aan het inrit van de kringloopwinkel.

Er wordt gewerkt in diverse fasen. Als eerste wordt vanaf 26 mei 2014 begonnen met het aanleggen van een bergingsvijver langs de Olden Eibergsedijk. In de volgende fase wordt de riolering vervangen en wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe fundering met asfaltverharding. In deze fase gaan de nutsbedrijven ook enkele aanpassingen aan hun kabels en leidingen uitvoeren. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met augustus dure

In de rijbaan wordt de gehele wegconstructie verwijderd. De riolering vanaf de komgrens richting de Kiefteweg wordt vervangen en er komt een nieuwe fundering en een nieuwe asfaltverharding.

Tijdens de werkzaamheden zullen de woningen en bedrijven grotendeels bereikbaar blijven voor autoverkeer. Alleen tijdens riolerings- en verhardingswerkzaamheden zijn de woningen en bedrijven lastig bereikbaar.

Tijdens de afsluitingen is er een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Borggreve, telefoon 0545-250 250.