Bergen tekent afvalwaterakkoord

11 juni 2016 08:54 uur

De gemeente Bergen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben donderdag 9 juni een afvalwaterakkoord gesloten. Wethouder Peter van Huissteden en hoogheemraad Ruud Maarschall zetten hun handtekening onder de overeenkomst.

De ondertekening vond plaats op de hoek van de Lamoraalweg/ Weg over de Oude Veert in Egmond aan den Hoef. Hier wordt momenteel een nieuw gemaal gebouwd. Met dit nieuwe gemaal wordt de afvoer van het afvalwater uit de Egmonden naar de zuiveringsinstallatie verbeterd. De bouw van het nieuwe gemaal en het verbeteren van het daarop aangesloten rioolstelsel is een van de afspraken uit het afvalwaterakkoord.

Samenwerken

De gemeente Bergen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater in Bergen. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. De partijen stemmen taken op elkaar af en werken zoveel mogelijk samen, ook met de andere gemeenten in de regio. Op deze manier kan efficiënter worden gewerkt en kunnen kosten worden bespaard in de waterketen. Bron: gemeente Bergen,10 juni 2016.