Bergen (L): Subsidie voor afkoppelen regenwater

28 november 2015 10:44 uur

Hevige neerslag zorgt steeds vaker voor wateroverlast: borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders, milieuvervuiling, vuil rioolwater in sloten en onnodige zuivering van schoon water. Daarnaast kennen we periodes van langdurige droogte met als gevolg verdorde tuinen en akkers.

Gemeenten en waterschappen werken samen om allerlei maatregelen te nemen om wateroverlast en watertekort in woonwijken en bebouwd gebied te voorkomen. Met hulp van inwoners en bedrijven kan hierbij echt een verschil worden gemaakt. Maak de tuin bijvoorbeeld waterklaar door de regenpijp niet meer op de riolering aan te sluiten. Alleen dat al heeft invloed op wateroverlast en –tekort in de hele buurt.

Subsidie afkoppelen regenwater

Particulieren en bedrijven kunnen onder voorwaarden € 4,- per m2 afgekoppeld oppervlak subsidie ontvangen. Wilt u subsidie aanvragen? Stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83. Dan maakt een van onze medewerkers een afspraak met u om de mogelijkheden en voorwaarden met u door te nemen.

Folder regenwater in de tuin

In de folder Regenwater in de tuin (PDF-bestand, 739 kB) leest u onder andere informatie over het beperken van wateroverlast, het voorkomen van verdroging en  het weaterklaar maken van de tuin.

Veel tips

De afkoppelregeling maakt onderdeel uit van de regionale campagne Waterklaar. Dit initiatief is ontstaan om samen met inwoners wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren. Met het project Waterklaar geven gemeenten en waterschappen in Noord- en Midden-Limburg invulling aan het landelijk initiatief “Ons Water”. Meer informatie en tips vindt u via de website Waterklaar.

Meer informatie

Bron: gemeente Bergen. Meer informatie over het afkoppen van regenwater leest u hier.