Bepaal zelf gezondheidsrisico’s van fonteinen in vijvers

14 mei 2016 07:54 uur

Met RainTools kunt u nu het gezondheidsrisico voor de omgeving bepalen van een stadsvijver (met fontein) waarin rioolstelsels lozen.

Vijvers in stedelijk gebied worden vaak belast met lozingen uit rioolstelsels. Denk aan overstortingen van een gemengd of verbeterd gescheiden stelsel en lozingen vanuit regenwatersystemen met mogelijke foutaansluitingen. Daarnaast kunnen uitwerpselen van honden en vogels het vijverwater verontreinigen. In een (overstort)vijver met fontein kunnen de ziektekiemen die zo in het water komen de gezondheid van omwonenden en passanten schaden. De fontein vernevelt waterdruppels en wind verspreidt deze in de omgeving van de vijver. Hierdoor kunnen mensen in de omgeving van de vijver de waternevel of druppels inademen of inslikken en luchtwegklachten krijgen (zoals hoesten, kortademigheid en keelpijn) of maagdarmklachten (zoals diarree en overgeven). Bron: RIONED. Lees hier de volledige publicatie>>>>