Belgie laat geld liggen door laks rioleringsbeleid

12 juli 2015 06:55 uur

Bijna 20 procent van het Vlaams huishoudelijk afvalwater komt ongezuiverd in onze waterlopen terecht als gevolg van de slechte staat van onze riolen. Dat schaadt mens en natuur. Nochtans is er een pot van 600 miljoen euro voor rioleringswerken beschikbaar die niet benut wordt. Hier vindt u de lijst met de minst en meest gerioleerde gemeenten van Vlaanderen.

De rioleringsgraad (die uitdrukt hoeveel procent van het totaal aantal woningen in Vlaanderen aangesloten is op een riool) is nog veel te laag en steeg de laatste jaren nauwelijks. Slechts 85,87 procent van de Vlaamse huishoudens is verbonden met een riool. In Nederland bijvoorbeeld is dat bijna 100 procent. Bovendien blijkt dat, zelfs al ligt er een riool, het riolennetwerk niet altijd verbonden is met een waterzuiveringsinstallatie.

Een kleine 20 procent van ons huishoudelijk afvalwater komt dus nog steeds ongezuiverd terecht in onze waterlopen, waarvan 14,1 procent rechtstreeks door het ontbreken van een riool en 4,7 procent onrechtstreeks via een riool die niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie. In het beste geval zijn niet-gerioleerde woningen aangesloten op een septische put of Individuele Behandelingsinstallatie (IBA), al is het niet altijd duidelijk of die er wel degelijk liggen. Bovendien gebeurt de zuivering hierbij slechts gedeeltelijk en over de toestand van de put of IBA is vaak weinig geweten. Bron: Natuurbeleid 10 juli 2015. Lees verder>>>>