Belgie: hoop dat er eindelijk een hemelwaterheffing komt

06 april 2014 07:18 uur

Vlario, het overlegplatform voor de riolerings- en waterzuiveringssector, hoopt dat de hemelwaterheffing er eindelijk zal komen. Dinsdag vond een studiedag plaats en volgens Vlario-directeur Wendy Francken leek er eensgezindheid bij de politieke partijen te bestaan om zo’n heffing in te voeren. “We verwachten dat dit in het volgende Vlaamse regeerakkoord zal staan”, meent ze. Een hemelwaterheffing zal moeten worden betaald door burgers die hun regenwater rechtstreeks in de riool lozen, en niet opvangen of laten infiltreren. Vlaanderen telt alsmaar meer bebouwde oppervlakte, bij een hevige regenbui kunnen sommige riolen al het water niet meer slikken en ontstaan er overstromingen. Door hemelwater zoveel mogelijk uit de riolen te houden, verkleint het overstromingsrisico. Bron: Metro 01-04-2014. Lees verder>>>>