Belangrijke rol gemeente bij het terugdringen van water

30 augustus 2014 09:17 uur

Lagere overheden krijgen een prominente rol toegedicht in de strijd tegen wateroverlast. Dat vereist wel een cultuuromslag bij de beheersdiensten van gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven noodzakelijk, want het beheer is enorm verkokerd.

Dat het klimaat verandert, staat vast. Maar hoe moet een stad zich daarop voorbereiden? Het Kennisfestival Deltaprogramma geeft een aantal waardevolle richtingen aan. Probeer bij elke keer dat de schop de grond in gaat voor onderhoud of renovatie ook klimaatmaatregelen mee te nemen, zeggen deskundigen.

Vast staat dat het niet alleen vaker, maar ook harder gaat regenen. Ook krijgt Nederland in toenemende mate te maken met de keerzijde van deze piekbuien in de vorm van langere en drogere periodes. Het KNMI bevestigde de vermoedens over de gestage klimaatverandering eind mei nog in een scenariostudie. ‘Vooral steden, met hun enorme hoeveelheden verhard oppervlak kunnen het voor hun kiezen krijgen……Bron: Binnenlands Bestuur 30-08-2014. Lees verder>>>>