Beantwoording Kamervragen over afvalwater van NAM in de Waddenzee

30 april 2016 16:39 uur

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op de vragen van de leden Vos, Jacobi en Nijboer (allen PvdA) over afvalwater van NAM in de Waddenzee.

Download “Beantwoording Kamervragen over afvalwater van NAM in de Waddenzee”

PDF document | 3 pagina’s | 61 kB

Kamerstuk: Kamervragen | 28-04-2016