Barneveld: Herontwikkeling Markthalgebied – Kleine Barneveldse Beek weer zichtbaar in Markthalgebied

15 juni 2014 17:51 uur

In het centrum van Barneveld zijn het afgelopen jaar diverse werkzaamheden aan riolering en openbare ruimte gezamenlijk aangepakt. Het bovengronds halen van de Kleine Barneveldse Beek langs de toekomstige Van Limburg Stirumlaan is het meest in het oog springende project.

Rioolwerkzaamheden

In de Groen van Prinstererlaan en het noordelijk deel van de Nieuwe Markt is het oude riool vervangen. Onder de grond ligt nu een nieuw afvalwaterriool en een apart riool voor de afvoer van regenwater. Aanwonenden konden ook hun hemelwaterafvoer (de dakgoten) aan laten sluiten op het nieuwe regenwaterriool.

Herinrichten openbare ruimte

Direct na de rioolaanleg zijn de nieuwe voetpaden en parkeerplaatsen langs de Groen van Prinstererlaan en de Nieuwe Markt aangelegd. De wegen zelf hebben eerst een tijdelijke bestrating gekregen, omdat het zand eronder nog kan inklinken. Inmiddels is in de Groen van Prinstererlaan al de definitieve bestrating aangebracht. Na de zomervakantie wordt de rijbaan in de Nieuwe Markt vervangen door de definitieve verharding.  Aan de Nieuwe Markt is een kleine speelplek voor de allerkleinsten aangelegd.

Ontkluizing Kleine Barneveldse Beek

Onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte is het ontkluizen van de Kleine Barneveldse Beek langs de woningen aan de Van Limburg Stirumlaan. Tot voor kort liep de Kleine Barneveldse Beek daar ondergronds richting het centrum. Door de ontkluizing is de beek weer zichtbaar. De afgelopen weken is de beekbak op locatie gebouwd, terwijl de beek zelf omgeleid werd. Inmiddels stroomt de beek al weer door de nieuwe beekbak. De komende periode wordt het groen geplant in de bloembakken, de bestrating afgerond en het bouwterrein schoon opgeleverd.

Van Limburg Stirumlaan

De komende weken wordt de Van Limburg Stirumlaan, langs de Kleine Barneveldse Beek, in zijn definitieve vorm als fiets-/woonstraat aangelegd. In het verlengde van de Van Limburg Stirumlaan wordt gelijk het verkeersplateau in de Nieuwe Markt aangebracht. Zo ontstaat er voor de fietsers een heldere doorgaande route van en naar het centrum. Fietsers hebben op de verkeersplateaus in de Nieuwe Markt en Groen van Prinstererlaan voorrang op het kruisende verkeer. De werkzaamheden zullen naar verwachting vier weken duren. De bedrijven en woningen blijven tijdens de aanleg van het verkeersplateau in de Nieuwe Markt gewoon bereikbaar. Bron: gemeente Barneveld.