Barneveld: extreme buien vragen om samenwerking en innovatie(05-09-2014)

06 september 2014 08:08 uur

De boodschap tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Water Vallei en Eem was een duidelijke; innovatie is essentieel om de problemen met ons (afval-)water het hoofd te kunnen bieden! En om dit te kunnen doen heeft de gemeente ook partners nodig. De gemeente Barneveld is daarom lid van het Platform Water Vallei en Eem wat bestaat uit zestien gemeenten en Waterschap Vallei en Veluwe. Door samen te werken wil de gemeente de afvalwaterketen optimaliseren en zo dus geld besparen. Wethouder P.J.T. van Daalen van de gemeente Barneveld is voorzitter van dit platform.

Het thema van de bijeenkomst, gehouden op 4 september bij De Glindster in De Glind, was ‘Innovatie door samenwerken”. Extreme neerslag, maar ook langere perioden van droogte en bijvoorbeeld medicijnresten in ons afvalwater vormen grote uitdagingen voor de toekomst. De boodschap tijdens de bijeenkomst was dat deze uitdagingen vragen om innovatie en samenwerking. Samenwerking binnen het Platform, maar ook met het bedrijfsleven en drinkwaterbedrijf Vitens.

Samen met het IT-bedrijf AGT Nederland ontwikkelt het Platform momenteel software om allerlei gegevens van de riolering met elkaar te koppelen. Hier is landelijk grote behoefte aan, maar het is nog geen marktpartij gelukt om zo’n systeem te ontwikkelen. De directeur van AGT, Pieter Christiaan van Oranje, was ook aanwezig om te benadrukken hoe belangrijk samenwerking en innovatie is op het gebied van ICT. Bron: gemeente Barneveld 5 sept.2014.