Barneveld: dit jaar 1,9 miljoen euro voor rioolwerkzaamheden

25 mei 2014 06:23 uur

Voor gepland onderhoud aan het gemeentelijk rioolnet trekt de gemeente Barneveld dit jaar een bedrag van 1,9 miljoen euro uit. Dat is twee ton minder dan aanvankelijk geraamd. De meevaller van ruim 200.000 euro verschuift naar rioolwerk voor de komende jaren.
Dat blijkt uit het uitvoeringsplan voor rioolwerk voor dit jaar, dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Werk dat dit jaar start of wordt afgerond, is onder meer het opstellen van een verbeterplan voor het rioolstelsel in De Glind, verbetering van het grondwatermeetnet, uitvoering van het meet- en monitoringsplan voor afvalwater, uitvoering van een nieuw afkoppelplan in Kootwijk en de reconstructie van de Essenerweg in Kootwijkerbroek. Bron: Barneveldse Courant 20 mei 2014. Lees verder>>>>