Barneveld: 7 december Inloopbijeenkomst rioolvervanging De Lors

03 december 2015 17:33 uur

Op maandag 7 december 2015 organiseert de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de rioolvervanging in De Lors en de vernieuwing van de speelplek aan de Bilderdijkstraat in Barneveld.

Rioolvervanging en aanpakken openbare ruimte

In de Bilderdijkstraat, Nicolaas Beetsstraat, Genestetstraat en Vondelstraat moet de riolering worden vervangen. Deze werkzaamheden maken het mogelijk om tegelijkertijd de openbare ruimte aan te pakken en waar mogelijk te verbeteren. Naast het vervangen van het hoofdriool, zal ook een apart hemelwaterriool worden aangelegd. Zo kan regenwater apart worden afgevoerd naar sloten in de omgeving. Daarvoor zullen straten open worden gebroken. Dit biedt mogelijkheden om de omgeving opnieuw in te richten en waar mogelijk een aantal verbeteringen door te voeren. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van een speelvoorziening of om maatregelen te nemen tegen wateroverlast bij hevige regenval. Ook de speelplek aan de Bilderdijkstraat wil de gemeente vernieuwen.

Inloopbijeenkomst

Op 7 december 2015 organiseert de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de rioolvervanging in De Lors. Deze inloopbijeenkomst vindt tegelijk met het inloopspreekuur van het wijkplatform plaats in de gemeentewerf aan de Kallenbroekerweg 121. De inloopbijeenkomst heeft geen vast programma; u kunt in de beschikbare tijd langs komen en kennis nemen van de plannen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Bron: gemeente Barneveld