Baggerwerkzaamheden Kanaal door Walcheren van start

01 februari 2015 07:51 uur

Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met de sanering van Kanaal door Walcheren. De werkzaamheden zijn gestart ter hoogte van de ingang van de haven van Middelburg. Daarnaast beginnen volgende week de werkzaamheden in de haven van Middelburg ter hoogte van de Zeeuwse Bibliotheek.

Voorafgaande aan het baggeren is er in mei 2014 een detectieonderzoek geweest naar niet gesprongen explosieven. In juni en juli hebben duikers de locaties onderzocht waar ijzerhoudende voorwerpen waren gesignaleerd. Er is toen een mortiergranaat gevonden, die door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onschadelijk is gemaakt. In de haven van Middelburg liggen nog kleinere stukken metaal onder andere afkomstig van winkelwagentjes, delen van fietsen en mogelijk nog lichte munitie.

Om de werkzaamheden veilig voor de omgeving en de medewerkers van Boskalis te kunnen uitvoeren is hiervoor speciaal materieel ontwikkeld. Het slib wordt onder water in een container gebracht. Via een zeef worden grotere delen uit de bagger gehaald. Deze vaste delen worden in een beveiligde container met camera’s gecontroleerd op eventueel niet gesprongen explosieven. Als deze worden gevonden, worden ze overgedragen aan de EOD. Het slib wordt afgevoerd door buizen naar beunbakken die aan het einde van de haven, aan de overzijde van het kanaal liggen. Daarna wordt het verzamelde slib afgevoerd naar het slibdepot Hollands Diep.

Reden sanering

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om met koper vervuild slib te verwijderen uit het kanaal. De kopervervuiling komt van de voormalige Vitrite-fabriek die in de jaren ‘40 en ‘50 volgens vergunning proceswater heeft geloosd op het kanaal. De sanering richt zich op het tegengaan van verspreiding van koper naar het oppervlaktewater en naar relatief schone delen. Hierdoor verbetert naar verwachting de waterkwaliteit en daar zal het ecosysteem in het hele Kanaal van profiteren. Zie voor meer informatie de projectpagina Sanering Kanaal door Walcheren. 29-01-2015 | Rijkswaterstaat Zee en Delta | persbericht