Baarn: Informatieavond ‘Wat kunnen we samen doen tegen overlast door regenwater?’

03 oktober 2014 06:34 uur

Door een aantal extreem zware regenbuien had Baarn afgelopen zomer te maken met wateroverlast. Reden voor de gemeente Baarn om een informatieavond te houden over water en riolering. De informatieavond is op dinsdag 14 oktober in het gemeentehuis van Baarn, ingang Stationsweg 18. Vanaf 19.15 uur is men er welkom. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Tijdens de informatieavond wordt teruggekeken op de extreme neerslag die afgelopen juli en augustus viel. Individuele gevallen van wateroverlast worden op deze avond niet besproken, omdat iedere melding door de gemeente individueel wordt behandeld.

Doel van de avond is informatie te geven over het gemeentelijke beleid rond de afvoer van regenwater en het gesprek aan te gaan over mogelijke maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen die de gemeente, maar ook inwoners kunnen nemen om overlast bij extreme neerslag tot een minimum te beperken. Om de wateroverlast aan te pakken hebben we elkaar nodig. De avond wordt afgesloten met een informatiemarkt waar men zich kan laten informeren over mogelijke maatregelen. Iedereen is er van harte welkom.