Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2012

18 november 2014 10:03 uur

De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel.. Bij de zware metalen is in 2012 een forse stijging te zien ten opzichte van 2011. Voor stikstof daalt de atmosferische depositie nog steeds. Bron: Milieunieuws.nl 17-11-2014.  Lees verder>>>>