Arveon: de specialist op het gebied van innovatieve watertechniek

01 november 2015 18:34 uur

Advertorial

Arveon bestaat sinds 1977 en is uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van innovatieve watertechniek. Arveon heeft  de expertise, visie, technologie en creativiteit om samen met hun opdrachtgevers te komen tot effectieve en duurzame oplossingen in afvalwatertechniek’. Hoe dat gaat…? Een tevreden klant is bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland, die met de volgende probleemstelling kwam: 

Hoofdaannemer GMB en onderaannemer Bosman Watermanagement  bouwen voor  het Hoogheemraadschap van Delfland  een gemaal in de polder van Berkel met een tweeledige functie. Enerzijds is dit gemaal bedoeld om het reguliere polderpeil in stand te houden, anderzijds is dit gemaal gesitueerd aan de rand van een bergingspolder, waar 600.000 m³ water ingelaten kan worden wanneer het reguliere systeem dit niet aan kan. Hierna dient dit gemaal dit weer naar het boezemwater af te voeren.

De afvoerleiding kan tevens gebruikt worden als inlaat voor een deel van de bergingspolder. Binnen de afdeling Beheer van het schap rees de vraag om een kering in de leiding te maken die niet stroomafhankelijk is, teneinde een extra zekerheid in de leiding te borgen wanneer de stroom zou uitvallen en de afsluiters open zouden staan.

 Zo kwam Delfland bij Arveon en werd bij ons  een opdracht  geplaatst om twee mechanische terugslagkleppen te plaatsen in de afvoerleiding achter de elektrisch aangedreven afsluiters. Na het monteren van de terugslagkleppen in de reeds gebouwde kelder van het gemaal, zijn er een tweetal testsessies geweest. Bij iedere testsessie is een deskundige aanwezig geweest van Arveon om te kijken of het verenpakket afdoende was bij de setting of dat deze aangepast moest worden. Uiteindelijk is gebleken dat er nagenoeg geen verlies in de capaciteit van de pompen is bij het gebruik van deze kleppen.

Het Hoogheemraadschap heeft de  samenwerking met Arveon  als zeer plezierig en vakkundig ervaren.  Wij  hebben zelfs een korte uitleg op papier gezet, zodat de poldermachinisten (de uiteindelijke gebruikers) ook de werking van de kleppen uitgelegd krijgen!”

Nieuwsgierig  geworden? Kijk hier hoe wij oplossingsgericht werken: http://www.arveon.nl/referenties.html#.VjJ3EzZdGM8

Neem gerust contact met ons op.

Arveon BV Handelsweg 14 7041 GX ’s-Heerenberg

 Postbus 242 7040 AE ‘s-Heerenberg

T: 0314 – 67 51 60 F: 0314 – 67 51 69 E:  info@arveon.nl