Aquareuse op Innovatiebeurs

17 april 2016 07:46 uur

Aanstaande donderdag, 14 april, vindt in Amsterdam de vijfde Innovatie-estafette plaats: een tweejaarlijks, grootschalig evenement waarop overheidsinstanties, bedrijven en kennisinstellingen samenkomen met als doel het delen en daarmee versnellen van innovaties.

Naast een evenement is de Innovatie-estafette ook steeds meer een netwerk geworden met vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ieder is actief in de sectoren Bouw, Logistiek, Luchtvaart, Water, Verkeer en Vervoer, Ruimte en Milieu. Onder andere het thema Sustainable Urban Delta wordt door diverse sprekers toegelicht.

Op de  Innovation Expo heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een podium met  AquaReUse; een collectieve installatie voor het zuiveren van bedrijfsafvalwater van glastuinbouwbedrijven tot gietwater. In het beheergebied van dit waterschap vindt veel glastuinbouw plaats. Met de AquaReUse Installatie wordt de waterkringloop bij glastuinbouwbedrijven gesloten; het biedt economische voordelen voor het bedrijfsleven en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van de overheid en het bedrijfsleven.

Meer informatie is te vinden op www.innovatie-estafette.nl