AquaReUse kanshebber Waterinnovatieprijs

09 november 2014 08:57 uur

Vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2014. Schieland en de Krimpenerwaard is met AquaReUse genomineerd voor de Waterinnovatieprijs in de categorie schoon water. Stem nu (scroll naar de categorie schoonwater) en help ons om te winnen!

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bouwt een AquaReUse-installatie in de Overbuurtsche polder in Bleiswijk. Dit innovatieve waterzuiveringssysteem verzamelt het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven en zuivert dit tot gietwaterkwaliteit. Door afvalwater van de glastuinbouwbedrijven ter plaatse te zuiveren, te leveren aan de omliggende bedrijven en opnieuw te gebruiken, komen meerdere doelen en belangen samen. Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de overheid. Dat glastuinbouwbedrijven gebruikmaken van het (afval)water dat beschikbaar is bij omliggende bedrijven, is een vaak geopperde oplossing voor de gietwaterproblematiek. Toch werd het tot voor kort slechts op kleine schaal toegepast. Met AquaReUse wil het hoogheemraadschap laten zien dat ook op grotere schaal, bij clusters van grote en middelgrote glastuinbouwbedrijven, goede mogelijkheden zijn om efficiënt met gietwater om te gaan. Glastuinbouwbedrijven hergebruiken elkaars afvalwater en lossen daarmee de gietwaterproblematiek op. Het project komt maximaal tegemoet aan regionale, landelijke en Europese beleidsambities.

Meer over het project lees je op de website http://www.aquareuse.nl/.

De Waterinnovatieprijs wordt op dinsdag 2 december uitgereikt. Meer over de Waterinnovatieprijs lees je op http://www.waterinnovatieprijs.nl/