AquaReUse: gesloten watersysteem Bleiswijk uniek in Nederland

10 mei 2015 07:09 uur

Elf glastuinbouwbedrijven in Bleiswijk gebruiken hun eigen, gezuiverde afvalwater voor de teelt van hun producten. AquaReUse vermindert het grondwatergebruik en voorkomt lozing op het oppervlaktewater.

Het glastuinbouwgebied Overbuurtse Polder bij Bleiswijk beslaat bijna 100 hectare. Elf grote en middelgrote bedrijven in de sier- en groententeelt zijn aangesloten op AquaReUse. De decentrale, innovatieve waterzuiveringsinstallatie verwerkt al het ongezuiverde afvalwater van de deelnemende bedrijven.

In vier stappen, met onder meer een natuurlijk rietfilter, wordt ongeveer 75 procent van het afvalwater omgezet in water dat direct geschikt is als gietwater voor gewassen. Het resterende deel gaat nog naar de rioolzuiveringsinstallatie om restanten fosfaat en stikstof uit het water te halen. Bron: Duurzaam Bedrijfsleven 5 mei 2015. Lees verder>>>>