Antwerpse gebouwen met rioolwater verwarmen

29 augustus 2015 18:14 uur

Na Brussel en Leuven speelt ook Antwerpen met het idee om de warmte van rioolwater te gebruiken voor de verwarming van gebouwen. ENGINEERINGNET.BE – Het stadsbestuur ziet het ook als één van de middelen om haar klimaatdoelstelling – tegen 2050 wil Antwerpen klimaatneutraal zijn – te verwezenlijken. Uit een studie blijkt dat het onttrekken van warmte uit afvalwater in een stedelijke omgeving een groot potentieel heeft voor de productie van groene warmte. Vooral straten en buurten die aan grote collectoren liggen, komen in aanmerking.
Het stadsbestuur is nu op zoek naar een gebouw waar het riothermie zou kunnen inzetten. Antwerpen koestert de ambitie om over drie à vier jaar al één gebouw te verwarmen met rioolwarmte.
Ondanks de lokale leuze ”t stad is van iedereen’ kijkt het stadsbestuur ook naar het juridische luik, al is het maar om uit te maken wie eigenlijk de eigenaar is van de warmte van het rioolwater. Bron: Engineeringnet.be – Fri, 28 Aug 2015.