Amsterdam: forse investering in verbetering riolering

20 november 2015 18:53 uur

Amsterdam investeert de komende jaren flink in onderhoud, uitbreiding en beheer van de hoofdstedelijke riolering. Wethouder Udo Kock (D66, Water) trekt tot 2022 ruim een half miljard euro uit voor het 4.100 km lange rioolnetwerk. Het geld is onder meer bestemd voor het vervangen van bijna 40 km riool, een grote schoonmaak en uitbreiding van het netwerk. Daarnaast onderzoekt de wethouder de mogelijkheden om de rioolheffing eerlijker te verdelen onder de gebruikers. Om ervoor te zorgen dat ook het hemelwater goed en snel afgevoerd kan worden, gaat de gemeente het programma Amsterdam Rainproof versneld invoeren.

Wethouder Kock: “Het Amsterdamse rioolnetwerk functioneert goed. Om dat zo te houden, moeten we nu investeren en maatregelen nemen, zodat dat ook in de toekomst zo blijft. We hebben maar liefst 4.100 kilometer aan rioolbuizen onder de stad lopen. De druk op dat rioolstelsel neemt de komende jaren nog meer toe. Niet alleen omdat de stad blijft groeien, maar ook omdat er steeds zwaardere buien komen. Met het Rioleringsplan 2016-2021 zorgen we ervoor dat Amsterdam waterbestendig is en blijft.”

In de komende vijf jaar gaat Amsterdam 32,4 kilometer afvalwaterriolering en 5,3 km hemelwaterriolering compleet vervangen. In nieuwbouwwijken in Amsterdam moet de komende tijd nieuwe riolering worden aangelegd. Ook pakt de gemeente structurele wateroverlast in de Rivierenbuurt en Betondorp aan. Om deze noodzakelijke maatregelen te kunnen betalen, stijgt het tarief voor de rioolheffing de komende jaren. De gemeenteraad zal dit per jaar vaststellen. Het Amsterdamse tarief zit zo’n 15% onder het gemiddelde in Noord-Holland en de andere grote steden.

Vervuiler betaalt

Wethouder Kock kijkt ook naar de mogelijkheden om verschillen aan te brengen in de rioolheffing. “Op dit moment betaalt een groot kantorengebouw op de Zuidas evenveel als u en ik. Dat is natuurlijk gek, want je kunt je voorstellen dat zo’n kantoor veel meer gebruik maakt van het riool. Daarom ben ik aan het onderzoeken op welke manier we die kosten rechtvaardiger kunnen verdelen, vanuit de gedachte dat de vervuiler betaalt.”

Amsterdam Rainproof

Rioolwater komt niet alleen via het doucheputje of de afvoer van de wasmachine in het riool. Ongeveer de helft van het water dat de riolen afvoeren, is regenwater. Onder meer door klimaatverandering zijn regenbuien de afgelopen jaren in intensiteit toegenomen. Dit vraagt veel van de riolen, die in korte tijd grote hoeveelheden water moet verwerken. Amsterdam Rainproof werkt met Amsterdammers, ondernemers, en instellingen om hen bewust maken hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een regenbestendige stad. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken, het opvangen van regenwater met een regenton of het aanleggen van geveltuintjes. Bron: Gemeente Amsterdam 20-11-2015.