Amstelveen innoveert besturing rioolgemalen

29 juni 2014 07:01 uur

Dankzij innovaties van de gemeente aan de besturing van rioolgemalen kan het afvalwater van de gemeente vanaf 2015 geleidelijker worden afgevoerd naar de Rioolwaterzuivering (RWZI) van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Om de volledige toevoer van het Amstelveense afvalwater op termijn te kunnen verwerken was een uitbreiding van de RWZI noodzakelijk die rond de 3 miljoen zou kosten. Ook de gemeente stond voor de nodige uitdagingen op het gebied van riolering. Door dit naast elkaar te leggen bleek een besparing voor beide partijen mogelijk. Wethouder Peter Bot (BBA) van rioolbeheer mocht als dank een cheque van € 100.000 in ontvangst nemen van het waterschap als bijdrage aan de aanpassingen van het rioolstelsel van de gemeente. Bron: gemeente Amstelveen.  Lees verder>>>>