Amersfoorts Bergkwartier op de schop voor riool

16 januari 2020 10:38 uur

Diverse straten in en rond de Van Heemskerklaan in de Amersfoortse wijk Bergkwartier gaan vanaf komend voorjaar op de schop. De gemeente gaat de riolering vernieuwen en de straten opnieuw inrichten.

De bewoners van de veertien straten in de Berg-buurt kunnen donderdagavond vanaf 19.00 uur in de Bergkerk aan de Abraham Kuyperlaan terecht voor informatie over het uiteindelijke ontwerp voor de nieuwe strateninrichting. Die werd aangepast naar aanleiding van wensen van bewoners die afgelopen jaar hun zegje over de plannen deden.

Het gaat om straten tussen de Daam Fockema-, Barchman Wuytiers- en Prins Frederiklaan. De bestrating van de wegen en trottoirs wordt vervangen. In een deel van de straten maken bomen met een beperkte levensverwachting plaats voor jonge aanplant.

Slecht begaanbaar

Aan de Heemskerklaan moeten de bomen wijken, omdat er onder de grond te weinig ruimte is voor een nieuw regenwaterriool. Bewoners mogen meedenken over nieuwe aanplant. Aan de Borgesiuslaan drukken de ondiep gelegen wortels van kersenbomen de tegels omhoog, waardoor de stoep slecht begaanbaar is. Die bomen worden vervangen.

In de nieuwe, gescheiden riolering wordt straks regenwater van daken en straten apart van het afvalwater opgevangen. Zo komt er minder water bij de rioolwaterzuivering terecht, waardoor het afvalwater milieuvriendelijker en goedkoper kan worden gezuiverd. In een deel van de straten laat de gemeente het regenwater direct in de bodem zakken om verdroging van de bodem te verminderen. Bron: ad.nl 15-1-20