Amersfoort: Werkzaamheden Randenbroekerweg lopen vertraging op

15 december 2019 09:55 uur

De rioolvervanging en reconstructie van de Randenbroekerweg in Amersfoort loopt vertraging op omdat er tijdens de werkzaamheden is gestuit op een oude stortplaats met puin, scherven en botten.

De stortplaats dateert volgens de gemeente Amersfoort uit de periode tussen 1920 en 1950. Het afval is vergaan en slib geworden. ,,Op de plek waar de oude stortplek is aangetroffen liep vroeger een beek of sloot dat men met afval heeft gedempt,” aldus gemeentewoordvoerder Judith Wildbret.

In een brief aan omwonenden schrijft de aannemer dat het gaat om ‘puin, scherven, afval, botten en dergelijke’. Door de ontdekking werd het werk aan het riool tijdelijk stilgelegd. De stortlocatie, die begin vorige maand werd gevonden, is inmiddels onderzocht en veilig verwijderd. In de vervuilde grond zijn geen specifieke waardes van stoffen gemeten, aldus Wildbret.

Door de extra werkzaamheden om de stortlocatie te saneren, heeft de planning vertraging opgelopen. Naar verwachting zal het werk aan het riool in maart 2020 zijn afgerond. De overige werkzaamheden aan de straat, zoals onder andere het aanleggen van de stoep, zal nog tot ‘grofweg eind 2020 duren’. Wildbret: ,,Maar de exacte planning weten we nu niet.”

De werkzaamheden zijn in oktober gestart. Het riool aan de Randenbroekerweg en de omliggende straten Bachweg, Brahmstraat, Mendelsonstraat, Schubertstraat en de Schumannstraat wordt vervangen. Daarnaast krijgen de wegen, stoepen en verlichting een grote onderhoudsbeurt. Ook aan de nieuwe inrichting van de straat wordt gewerkt en is er voor bewoners de gelegenheid om een gescheiden hemelwaterafvoer aan te brengen en los te koppelen van het riool. Bron: ad.nl