Amersfoort: augustus start aanleg regenwaterriool Berkenlaan

12 juli 2015 06:45 uur

Een regenwaterriool en drainage. Dat laat de gemeente aanleggen in de Berkenlaan en een gedeelte van de Eikenlaan, tussen de Berkenlaan en de Zevenhuizerstraat. Via het regenwaterriool stroomt het schone regenwater straks naar de vijver. Het werk start in augustus 2015.

De regenpijpen aan de voorzijde van de woningen worden zoveel mogelijk aangesloten op het nieuwe riool. Om de grondwaterstand lager te houden, komt er een drainanagesysteem. Dit zijn geperforeerde buizen waardoor het water geleidelijk afgevoerd wordt.

De voetpaden worden waar nodig opnieuw bestraat. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Het werk duurt tot eind december. Vitens en Stedin grijpen deze werkzaamheden aan om ook de oude waterleidingen te vervangen. Het werk hieraan is eind mei gestart. Bron: Gemeente Amersfoort 08 juli 2015.