AMC moet medicijnresten uit afvalwater filteren

16 april 2016 17:44 uur

Het AMC moet haast maken met de aanleg van het zogeheten pharmafilter, een waterzuiveringssysteem dat medicijnresten uit het afvalwater verwijdert, meldt Het Parool.

Het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht dringt daar op aan. In een motie wordt het dagelijks bestuur opgeroepen om spoedig in gesprek te gaan met het bestuur van het AMC over de voortgang van het project.
Er wordt al jaren gesproken over de komst van een pharmafilter in het AMC. Dat moet een einde maken aan de lozing van medicijnresten, hormonen en andere stoffen via het riool. Omdat de huidige rioolwaterzuivering niet alle medicijnresten kan verwijderen, komen deze in het buitenwater terecht.
Het waterschapsbestuur maakt zich zorgen en stelt dat het afvalwater van ziekenhuizen een steeds groter gevaar vormt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Uit studies is al bleken dat bijvoorbeeld vissen schade ondervinden van de verontreiniging met medicijnresten. Bron: Arts en Apotheker.nl 16-04-2016. Lees verder>>>>