Almelo: Gemeentelijk Rioleringsplan wint Raadmeter 2015

18 februari 2016 14:06 uur

Op 11 februari 2016 heeft het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) de Raadmeter 2015 van gemeente Almelo gewonnen. Dit plan is opgesteld door de ambtenaren van de gemeente, waterschap Vechtstromen en Antea Group. Door veel draagvlak te creëren bij zowel bestuurders als de gemeenteraad, werd het plan goed ontvangen en kon het vlot worden vastgesteld.

Met een duidelijke ambitienota, een fietstocht met de gemeenteraad, presentatie in het politiek beraad en een helder raadsbesluit is dit proces een voorbeeld voor andere beleidsvelden. Wat het proces en het GRP Almelo extra bijzonder maken zijn de complimenten van de wethouder en de raadsleden. ‘Dat er bij zo’n belangrijk, veel omvattend maar ook technisch stuk, niet het woord wordt gevoerd is een compliment voor de opstellers van het stuk.’ Bron: Antea Group 17-02-2016.