Al twee miljoen kuub uit de Vecht gebaggerd

13 juli 2014 08:41 uur

Op donderdag 10 juli stak verantwoordelijk bestuurder Pieter Kruiswijk van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  de handen uit de mouwen voor het baggeren van de Vecht in Breukelen. Bij hoge uitzondering mocht hij één van de baggerkranen van aannemer Van der Lee bedienen en schepte de twee miljoenste kuub vervuild slib uit de Vecht. Zo ervoer hij dat baggeren een stuk moeilijker is dan het lijkt. Pieter Kruiswijk: “Baggeren is echt precisie werk en zo exact de grens tussen schone en vuile grond opzoeken bleek veel moeilijker dan ik dacht. Mijn eerste schep was 20 cm te diep”!

Tot medio 2015 wordt er ruim 2,5 miljoen kuub vervuild slib van de bodem geschept, dat zijn zo’n 5000 volle binnenvaartschepen. Pieter Kruiswijk: “De Vecht wordt voor het eerst helemaal schoongemaakt en daar wordt veel werk voor verzet. Deze twee miljoenste kuub voelt echt als een mijlpaal en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ik ben blij dat ook ik nu fysiek een steentje heb bijgedragen aan de schone Vecht”.

In de loop der jaren is de Vecht  vervuild geraakt door lozingen en intensief gebruik. De schoonmaak leidt tot verbetering van waterkwaliteit, een betere leefomgeving voor planten en dieren, toename van waterplanten en verbeterde doorvaart. Zo hebben we straks niet alleen de mooiste, maar ook de schoonste rivier van Nederland. Bron: Waterschap Amstel Gooi en Vecht 10 juli 2014.