Afvalwatersector kan emissie van broeikasgassen met 50% terugdringen

25 oktober 2015 07:56 uur

Studie toont aan dat exploitanten hun wereldwijde emissie van broeikasgassen met bijna 50% kunnen verminderen door energie-efficiëntere processen voor afvalwaterbehandeling te omhelzen. De internationale leverancier van watertechnologieën Xylem liet een studie uitvoeren naar de impact die de inzet van energie-efficiëntere, bestaande technologie voor afvalwaterbehandeling zou hebben op de wereldwijde uitstoot van schadelijke broeikasgassen door de afvalwatersector. De voornaamst conclusie: dat zou het emissieniveau van deze sector met bijna de helft verlagen.
Het rapport – waarin de afvalwatersector in de VS, Europa en China wordt bestudeerd – heeft 18 verschillende mogelijkheden onder loep genomen. Bron: Engineeringnet.nl. Lees verder>>>>