Afvalwaterinjectie NAM in Twente

01 november 2015 08:21 uur

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) wint olie uit het Schoonebeeker olieveld met behulp van ultrapuur water dat wordt geleverd door NWTR vanuit een puurwaterfabriek. Samen met de Waterleidingmaatschappij Drenthe is Vechtstromen partner in NWTR (www.nwtr.nl). Het overblijvende productiewater wordt geïnjecteerd in lege gasvelden in Twente. Op dit moment leven er zorgen in de omgeving over de injectie van dit water in de lege gasvelden in Twente. Waterschap Vechtstromen is betrokken als overheid die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en ondiepe grondwater.

Reactie naar rijksoverheid

In het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen is gesproken over de afvalwaterinjecties naar aanleiding van onrust bij de bevolking in Noordoost Twente. Op verzoek van het algemeen bestuur is besloten een brief (pdf, 59 kB) te sturen naar de Minister van Economische Zaken Kamp met het verzoek om een onafhankelijk onderzoek in te stellen en de mogelijkheden van zuivering van afvalwater te onderzoeken. Vechtstromen heeft hier ook een persbericht over uitgedaan.

In het voorjaar van 2015 heeft watergraaf Stefan Kuks deelgenomen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning. Bij die gelegenheid heeft hij de zorgen die Vechtstromen heeft over mogelijke risico’s voor de kwaliteit van het grondwater en mogelijke schadelijke gevolgen voor mens, plant en dier, onder de aandacht gebracht. Daarbij heeft Vechtstromen, net als de gemeenten in Noordoost Twente, opgeroepen tot onafhankelijk onderzoek naar alternatieve manieren van omgaan met het afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek. Daarbij heeft het waterschap zich bereid verklaard om te helpen zoeken naar alternatieven.

Begeleidingscommissie Herafweging Productiewater Schoonebeek

Sinds 2010 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een vergunning om afvalwater te injecteren in lege Twentse gasvelden. Het gaat om afvalwater dat vrijkomt bij de winning van olie in het Drentse Schoonebeek. De afvalwaterinjecties worden op dit moment door de NAM geëvalueerd. De Begeleidingscommmissie Herafweging Productiewater Schoonebeek ziet erop toe dat vragen en zorgen die in de omgeving leven worden betrokken en beantwoord in de evaluatie die de NAM uitvoert. De commissie opereert daarbij kritisch en onafhankelijk.

Op 21 augustus jl. is deze begeleidingscommissie voor de eerste keer bij elkaar gekomen, onder voorzitterschap van gedeputeerde E. Lievers van de provincie Overijssel. In de begeleidingscommissie zitten verder gedeputeerde T. Stelpstra van Drenthe, de wethouders E. Volmerink (Tubbergen), A. Steggink (Dinkelland), J. Huizing (Coevorden), R. van der Weide (Emmen), en dagelijks bestuurslid N. Aarnink.

Meer informatie over de begeleidingscommissie vindt u op www.bc-afvalwaterinjecties.nl.

Bron: Waterschap vechtstromen. Lees meer>>>>