Afvalwater=grondstof+schoon water in aquafarm

24 juni 2016 06:43 uur

Flora en fauna inzetten om zoveel mogelijk grondstoffen te winnen voor medicijnen, parfum bouwmateriaal en voedsel. En schoon water als restproduct. Dit is de ambitie van Aquafarm dat een wedstrijd van de Waterschappen won. Dit jaar wordt gewerkt aan een ‘proof of principle’ op de waterzuiveringsinstallatie in Nijmegen.

Waarom waardevolle grondstoffen alleen maar uit het water verwijderen en als afval bestempelen, als je deze ook kunt gebruiken om direct tot hoogwaardigere toepassingen te komen en met als eindproduct schoon water?  Een samenwerkingsverband van het Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, initiatievenfabriek van p2 managers, Alterra Wageningen-UR, onderzoekcentrum B-WARE én de Radboud Universiteit bedacht een systeem van geschakelde watercompartimenten, geïnspireerd op natuurlijke watersystemen. Bron; waternieuws.blogspot.it. Lees verder>>>>

 

Zie ook: Innovatief project Aquafarm op gebied van afvalwaterzuivering
Engineeringnet.nl – Thu, 23 Jun 2016 17:23:00 Z
Zes partijen hebben elkaar gevonden in het innovatieve project Aquafarm. Samen zoeken zij naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren, waarbij flora en fauna worden ingezet. ENGINEERINGNET.NL – Het afvalwater wordt gezuiverd om zoveel mogelijk hoogwaardige (half)producten te winnen. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen voor parfum, medicijnen, bouwmaterialen en dierlijk voedsel. Van zuiveren naar oogsten.