Afvalwater Schoonoord nu gezuiverd in Sleen

25 september 2016 19:33 uur

De rioolzuiveringsinstallatie in Schoonoord is opgeheven. De inwoners merken er niets van, maar hun afvalwater gaat nu via het nieuwe gemaal en een nieuwe persleiding naar de zuiveringsinstallatie in Sleen. Roel van der Veen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, heeft inmiddels ‘de knop omgezet’ en het gemaal in werking gesteld. Het project is onderdeel van de verbetering van de rioolwaterzuivering in Sleen. Bron vechtstromen.nl 23 sept. 2016 Lees verder>>>>