Afvalwater koffieteelt: uitdaging watertechnologiesector

05 december 2015 08:54 uur

Bij het wassen van de koffiebes in landen als Colombia en Vietnam komt afvalwater vrij dat na lozing zorgt voor een sterke verontreiniging van oppervlaktewater. In Colombia zoekt de branche al ruim 20 jaar naar doelmatige en betaalbare methoden om de verontreinigende bestanddelen uit het water te halen. Wetgeving noopt tot maatregelen. Maar met name het hoge percentage suikers zorgt voor hoofdbrekens. Consultant Niels van Heeren (CoCrear) is al jaren in Colombia actief om de koffieboeren te ondersteunen bij de verduurzaming van de teelt. Een nieuw project voorziet in de introductie van een aantal zuiveringssystemen bij boeren, waarbij het de vraag is welke systemen het best passen bij de schaal van het boerenbedrijf. Wellicht dat Nederlandse bedrijven nieuwe oplossingen kan aandragen.Bron:  Netherlands Water Partnership – Fri, 04 Dec 2015.