Afvalwater is niet langer een afvalproduct

25 oktober 2015 08:00 uur

Waterschappen zien afvalwater niet langer als afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Via de Energie- en Grondstoffenfabriek, een gezamenlijk waterschapsinitiatief, werken alle 23 Nederlandse waterschappen samen. Binnen het samenwerkingsverband onderzoeken, ontwikkelen en passen de waterschapen nieuwe technologieën toe om energie en grondstoffen te kunnen winnen uit afvalwater. Deze grondstoffen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het maken van meststof, asfalt of bioplastics.

Opening omzetpunt Amersfoort

Waterschap Vallei en Veluwe is ook aangesloten bij de Energie- en Grondstoffenfabriek. In het voorjaar van 2016 openen we omzetpunt Amersfoort waar we, net als in Apeldoorn, rioolslib gaan omzetten in energie en grondstoffen. We gaan fosfaat en stikstof terugwinnen, om zo kunstmest te produceren en wekken energie op die goed is voor de energiebehoefte van zo’n 600 huishoudens in Amersfoort. Lees hier meer over Omzetpunt Amersfoort en het vergelijkbare project van de energie- en grondstoffenfabriek in Apeldoorn.

Zuiveringsproces energieneutraal

De energie die we opwekken in Amersfoort en Apeldoorn wordt gebruikt om het totale zuiveringsproces op al onze 16 zuiveringsinstallaties in ons werkgebied energieneutraal te maken. Op dit moment wekken we 58% van de benodigde energie op. Na realisatie van de huidige projecten in Amersfoort en Apeldoorn, wekken we 80% van de energie op die nodig is om alle 16 zuiveringsinstallaties in ons werkgebied energieneutraal te laten functioneren. Bron: Waterschap Vallei en Veluwe.

Informatie over deze en andere innovatieve projecten van de Energie- en Grondstoffenfabriek vindt u hier.