Afvalwater buitengebied: doorgaan op dezelfde weg?

16 januari 2016 10:03 uur

Binnenkort is een groot deel van de riolering in het buitengebied aan vervanging toe. Handhaaft u de huidige aanpak of moet het roer om? De publicatie ‘Keuzeproces afvalwater buitengebied’ ondersteunt u bij deze beslissing.

Er zijn belangrijke redenen om opnieuw na te denken over de aanpak in het buitengebied: veranderingen in afvalwateraanbod, wensen van gebruikers en verwerkers, ervaringen met huidige systemen, nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor afvalwater en de toegenomen nadruk op doelmatigheid. Keuzeproces afvalwater buitengebied van Stichting RIONED en STOWA helpt om de argumenten op een rij te zetten en het keuzeproces over nieuwe investeringen zinvol te laten verlopen.

Download of bestel de publicatie bij RIONED  Keuzeproces afvalwater buitengebied