Afname robuustheid rioleringssysteem niet zonder gevaar voor volksgezondheid

07 november 2015 08:47 uur

In het zojuist verschenen TVVL ST-38 rapport ‘Onder welke voorwaarden kan een closetspoeling kleiner dan 6 liter worden toegepast in Nederland’ gaat de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken in op de vraag vanuit de markt naar closetspoelingen van 4 liter.

Het spoelvolume van closets is met de jaren afgenomen van de traditionele 9 liter naar de standaard 6 liter. Door die afname is ook de robuustheid van het rioleringssysteem afgenomen. De robuustheid van het rioleringssysteem volgens de huidige voorschriften compenseert nu nog gedeeltelijk de gevolgen van aanlegfouten en oneigenlijk gebruik van de riolering.  Maar toepassing van nog minder spoelvolume, zonder aanpassing van het rioleringssysteem, is niet zonder gevaar voor de volksgezondheid.  Bron: TVVL 21-08-2015. Lees verder>>>>